รับสมัครผู้ประเมินภายนอกขั้นพื้นฐาน ภายใน 15 พฤศจิกายน 55 นี้เท่านั้น

(ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2555)

ขณะนี้สมศ. เปิดรับสมัครผู้ประเมินคุณภาพภายนอกขั้นพื้นฐา่นใหม่ในปี 2555 นี้

บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษศจิกายน พ.ศ.2555 เท่านั้น

ประกาศเรื่อง รับสมัครผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร

2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

3. ผู้ที่เป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐ และเอกชนทุกแห่ง ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดให้สามารถทำการประเมินคุณภาพภายนอกได้

สมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มาที่ หจก.เรวดีวิจัยและประเมินผล 200/4 ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

สอบถามข้อมูลที่ 084-8091085 หรือ 053-121556

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.rrecm.com  E-mail : upload.rre@hotmail.com

Previous Next

One Response (+add yours?)

  1. upload.rre
    Nov 06, 2012 @ 16:19:01

    ขณะนี้ทา่งหน่วยฯ กำลังติดต่อกลับทางผู้ที่มีความสนใจเพื่อเข้ารับการอบรม เพื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก แล้วนะคะ แล้วจะทำการแจ้งรายชื่อผู้ที่ส่งเอกสารผ่านทางเวปไซด์นี้ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 นี้

    Reply

Leave a Reply